Taşeron İşçi Son Dakika Haberleri - Taşeronlar Kadroya Ne Zaman Geçecek?

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından geçtiğimiz ay partisin grup toplantısında taşeron işçilere kadro verileceği resmen açıklanmıştı. Binlerce taşeron işçiyi yakından ilgilendiren haberin ardından heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Taşeron işçileri kadroya ne zaman geçecek, özlük hakları düzenlenecek mi, işte detaylar...

Taşeron İşçi Son Dakika Haberleri - Taşeronlar Kadroya Ne Zaman Geçecek?
Bu içerik 1072 kez okundu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından geçtiğimiz ay partisin grup toplantısında taşeron işçilere kadro verileceği resmen açıklanmıştı. Binlerce taşeron işçiyi yakından ilgilendiren haberin ardından heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Taşeron işçileri kadroya ne zaman geçecek, özlük hakları düzenlenecek mi, işte detaylar...
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan 3 bin 500 işçinin kadroya alınmasına ilişkin protokolün imzalandığını duyurdu.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan 3 bin 500 taşeron işçinin kadroya geçirilmesine dair ek protokolü imzaladık, hayırlı olsun diye yazdı. 
 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen protokol imza törenine katıldı.
 
Törende konuşan Soylu, Ak Parti hükümetlerinin sadece yol ya da köprü yapmadığını, memleketin evlatlarına "Ben de yapabilirim" özgüveni kazandırdığını söyledi. Soylu, 14 yılda önemli işlerin yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sosyal güvenlik reformu, genel sağlık sigortası gibi birçok konuda düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlattı.
 
Türkiye'nin kişi başına milli gelirinin 10 bin dolar seviyesine ulaştığını anımsatan Soylu, bunun milletin iradesiyle sağlandığını dile getirdi.
 
Türkiye'nin hedeflerinin gayet açık olduğunu, istikametinden hiçbir şeyin vazgeçiremeyeceğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:
 
"İstikametimizden bizi vazgeçirmek, demokrasiyi Türkiye'de etkisiz kılabilmek, milletin iradesini, ortaya koyduğu bu mücadeleyi bir şekilde zayıflatabilmek için her şeyi yapmaya çalışıyorlar, bunun farkındayız. Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, diğer taraftan da işimizi gücümüzü, milletimize vermiş olduğumuz taahhütleri harfiyen yerine getiriyoruz. Geçen yıl 6 bin 417 kardeşimizle akdettiğimiz bir sözleşmeyi, bugün 3 bin 500 kişiyle devam ettirmek ve ortak bir protokolle onlara, ailelerine ve çalışma hayatımıza yeni bir nefes katma konusunda bir iddiayı hep beraber imza edeceğiz."
 
Soylu, taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesiyle ilgili bir takım tezviratlar üretildiğini kaydederek "Hem asıl işçileri hem de yardımcı işçileri kamuda istihdam edeceğiz. Bundan sonra kamuda taşeron denilen bir meseleyi de hep birlikte bitirmiş oluyoruz. İstenilen, arzu edilen bu. Yeni bir sistem getiriyoruz. Bu yeni sistem içerinde göreceksiniz ki hem çalışanlarımızın rahat ettiği, hem insanlarımızın yarına umutla baktığı hem çalışma hayatının bir düzen içine girdiği hakkaniyetli bir Türkiye'ye doğru gideceğiz" dedi.

TOPLAM 9 BİN 917 TAŞERON İŞÇİ KADROYA KAVUŞTU 
 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da çalışanların sorunlarının çözümü için yoğun şekilde çaba harcadıklarını söyledi.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile dün gece geç saatlerde, Yeni Çeltek Maden Ocağı İşletmesindeki işçilerin başlattığı açlık grevi konusunda toplantı yaptığını ifade eden Atalay, toplantının ardından işçilerin ikna edilerek açlık grevinin sona erdirildiğini belirtti.
 
Atalay, Türk-İş olarak ülkenin durumunu da göz önünde bulundurarak bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Çanakkale'de kutlama kararı aldıklarını bildirdi.
 
Taşeron işçiye müjde üstüne müjde
 
Yeni düzenlemeye göre kamuda çalışan yaklaşık 720 bin taşeron işçi, 3’er yıllık sözleşme imzalayacak. Kadroya alınan taşeron işçiler emekli oluncaya kadar çalışma garantisi elde edecek. Yani taşeron işçinin çalışma süresi sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaya hak kazanılan tarihe kadar olacak. Taşeron işçilerin yalnızca devlet memurluğu ile bağdaşmayan suçlar işleme durumunda işten çıkartılacak. Eski düzenlemede ise 3 yıllık sözleşme yenileme döneminde taşeron işçinin işten çıkarılma durumu vardı.
 
35 YAŞ SINIRI KALKTI

 
Ayrıca taşeron işçilerin kadroya alınmasında 65 yaşını doldurmamış olmak ve emekli olmamak şartı aranacak. Eski düzenlemede 35 yaş üzerinde taşeron işçi kamuda kadroya geçemiyordu. Ayrıca yazılı ve sözlü sınavdan geçenler için ayrı ayrı ‘pozisyon vizesi’ verilecek. Dolayısıyla yer değiştirme olmayacak. ‘Özel sözleşmeli personel’ modelinde çalıştırılanlar devlette 4-C’lilerin haklarından yararlanacaklar. İşte Maliye Bakanlığı’nın uygulamayı planladığı düzenlemenin detayları:

ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL MODELİ
 
Taşeron işçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine tabi olmayacak. Yeni bir sözleşmeli personel çalıştırılma modeli olacak. Bu modelde personelin seçiminde aranacak şartlar ve uygulanacak sınav, ödenecek ücret, üç yılı geçmemek üzere yapılacak sözleşme süreleri, sözleşme usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.
 
HANGİ KAMU KURUMLARINI KAPSAYACAK
 
Taşeron işçi düzenlemesi, Genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli idareler, İl özel idareleri ve belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları kapsayacak.
 
HANGİ İŞLERİ  KAPSAYACAK
 

Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında ve asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulduğu ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında’ yer alan asıl ve yardımcı işleri kapsayacak, Süreklilik arz eden ve 12 ay süren hizmetlere ilişkin işler ile ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği işleri kapsayacak.
 
KİMLERİ KAPSAYACAK, HANGİ KOŞULLAR ARANACAK?
 
- Kurum ve iş açısından kapsamda olunan kurumlarda çalışanları,
 
- Tasarının TBMM’ye sevk edildiği tarih itibarıyla çalışanları,
 
- Kapsamdaki idarelerde 1 Kasım itibarıyla da çalışanları,
 
- Yaş hariç devlet memurluğuna atanmak için öngörülen genel şartları taşıyanları,
 
- Emekli aylığı almaya hak kazanmamış olanları,
 
- 65 yaşını doldurmamış olanları,
 
- Haftalık çalışma saatinin tamamında idareye ait işyerlerinde çalışanları,
 
- Dava açma dahil her türlü haklarından feragat etmiş olanları,
 
- Yapılacak yazılı ve veya sözlü sınavda başarılı olanları,
 
- Devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla ilgili olarak hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmayanları kapsayacak.
 
ÖNGÖRÜLEN İSTİHDAM TÜRÜ
 
- Özel Sözleşmeli Personel unvanlı pozisyona atanacak.
 
- İhale hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birimde istihdam edilecek.
 
- Bu istihdamın usul ve esasları ile haklar ve yükümlülüklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla düzenleme yapılacak.
 
- Sözleşme dönemi üçer yıllık periyotlar olarak düzenlenecek.
 
- Sosyal güvenlik yönünden 4/a’lı olacak.
 
- Memur sendikaları kapsamında toplu sözleşme hakkı bulunacak
 
MALİ VE SOSYAL  HAKLARI NE OLACAK
 
-1/1/2016 tarihi itibarıyla ihale sözleşmesine göre ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacak.
 
- 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde ‘sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı’ kadar artırılarak güncellenecek.
 
- 4/B’li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacak.
 
- İhale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacak.
 
KAMUDA İSTİHDAM SÜRECİ NASIL  İŞLEYECEK

 
Düzenlemeden itibaren otuz gün içinde çalışılan idareye yazılı olarak başvuracaklar. Başvuru süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde idare, başvuruyu inceleyip, şartları taşıyıp taşımadığını tespit edecek. Tespiti izleyen üç ay içinde Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine atanacaklar için Maliye Bakanlığınca pozisyon ve isim vizesi, mahalli idarelerin şirketlerinde istihdam edilecekler için ise İçişleri Bakanlığınca isim vizesi yapılacak. Vize işlemi yapılanların bu süreyi izleyen iki ay içinde idarelerince yazılı ve / veya sözlü sınava tabi tutulacaklar. Yapılan sınavlarda başarılı olanların bir ay içinde vize edilen pozisyonlara atanacaklar.
 
YER DEĞİŞTİRME  OLMAYACAK

 
- Yer değiştirme imkanı verilmeyecek.
 
- Bu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde personel çalıştırmasına dayalı yeni hizmet alımı yapılamayacak.
 
- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına imkan sağlayan mevzuat hükümleri yürürlükten kaldırılacak.
 
BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİ VE BAĞLI KURULUŞLAR
 
Halen mahalli idarelerde alt işveren işçisi olarak çalışanlar mahalli idarelere ait şirketlerde işçi olarak istihdam edilecek. Mahalli idarelerin mevcut şirketlerinde çalışanlar aynen çalışmaya devam edecek. Bu şirketlere, personel çalıştırılmasına dayalı işler kapsamında verilecek işler 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinde öngörülen limit ve şartlara tabi olmadan doğrudan temin yöntemiyle yapılacak.
 
GEÇİŞ SÜRECİ SONUNDA İHALELER FESHEDİLECEK

 
- Kamuya geçişte ilgili ihaleler öngörülen geçiş sürecinin sonunda feshedilecek.
 
- Fesih dolayısıyla uğranılacak zarar tazmin edilecek (İhale sözleşme bedelinin gerçekleştirilen kısmıyla sözleşme bedelinin %80’i arasındaki farkın %5’i kadar)
 
- Çalışma süresi, sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaya hak kazanılan tarihe kadar olacak.
 
- Kişisel şartları taşımadığı için kamuya geçişi yapılamayanların, sözleşmenin sona erdiği tarihten sonra hakları ödenmek suretiyle işlerine son verilecek.
 
- Hizmet alım sözleşmeleri kapsamında kıdem tazminatına esas olacak süreler, iş sonu tazminatına ilişkin süreler ile izin sürelerinde dikkate alınacak.
 
- Herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar otomatik iptal edilecek.
 
Taşeron işçilerin çalışma koşullarında ne gibi iyileştirmeler olacak?
 
Taşeron yasası ile birlikte taşeron işçilere ne gibi geliştirmeler gelecek merak edilirken, hem işçilerin düşündüğü hem de devletin sağlamak istediği koşullar söyle diyebiliriz. Yapılan çalışmalar ile birlikte gerçekleştirilmesi beklenilen iyileştirmeler arasında ilk önce çalışma şartları yer alıyor. Çalışma şartlarında yapılacak iyileştirmeler ile taşeron işçilerin yıllık izinlerine de düzenlemeler getirilecek.
 
En önemli gelişme ise kamu kurumlarındaki taşeron işçilerin kadrolaşması olacak. Özelikle maaşlarda iyileştirme yaşanması beklenilirken, taşeron yasası ile birlikte maden veya temizlik işçisi gibi çok zor koşullar altında çalışan işçilerin hakkını savunacak. Böylelikle hem hakkı olan maaşları alacaklar, hem de hakkı olan izinleri rahatça kullanabilecekler.
 
ASIL İŞİ YAPAN TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

 
Taşeron, kendi işçilerini, bir işin yapımına yardımcı işlerde veya işin gereği uzmanlık gerektiren işlerde çalıştıran işverene denir. Yasada taşeron, “alt işveren” olarak düzenlenir.
 
Örneğin bir okulda eğitim verilmesi işi “asıl” iş, okulun temizlik işlerinin yapılması ise “yardımcı” iştir. Bu okulun temizlik işleri bir firmaya verilebilir. Bu firma kendi işçilerini bu okulun temizlik işlerinde çalıştırırsa taşeron işveren halini alır. Aynı şekilde okulun elektrik işlerinin yapılması da işin niteliği gereği “uzmanlık gerektiren” iştir.
 
Taşeron işçilerine karşı asıl işveren ve taşeron (alt işveren), birlikte yükümlülük taşır. Örneğin yukarıdaki örnekte okul idaresi, temizlik işini yapan taşeron işçilerin ücretlerinin ödenmemesinden veya diğer haklarının ihlal edilmesinden dolayı, taşeron firma ile birlikte doğrudan sorumludur. Bu okulda taşeron işçisi olarak çalışan işçi, işçilik hakları için hem taşeron firmaya hem de okul idaresine karşı dava açabilir.
 
Bir işyerinde yalnızca bu türden yardımcı veya uzmanlık gerektiren işler taşerona devredilebilir. Asıl iş taşerona devredilemez. Örneğin okulda eğitim verilmesi işi taşerona verilemez. Eğer böyle bir devir yapılmışsa asıl işveren ile taşeron arasındaki sözleşme geçersiz sayılır. Bu durumda taşeron işçileri, asıl işverenin işçisi kabul edilir.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sosyal medya fenomenleri  vergi ödeyecek
Sosyal medya fenomenleri vergi ödeyecek
Rus Şirket Türkiye'den Vazgeçti
Rus Şirket Türkiye'den Vazgeçti